n.v.t. MX-3
  English version  Verze pro uložení / tisk  Vyhledávání  

  DOWNLOAD

   SaveSnap 3.1 CZ
   SaveSnap 3.1 EN


  PODPORA VÝVOJE

Kliknutím na tlačítko můžete
darovat libovolný příspěvek
na vývoj produktu SaveSnap.

Více o podpoře vývoje zde.

Rozšíření klasického sejmutí obrazovky klávesou PrintScreen o řadu nadstandardních funkcí.
Možnost sejmutí klasicky přímo do schránky, anebo do souboru v jednom ze tří nabízených formátů - BMP (používá malování ; nejlepší kvalita, ale největší velikost), komprimovaném formátu JPEG, kde je kvalita nastavitelná, či formátu GIF, který má nejhorší horší kvalitu, ale podstatně menší velikost, slouží spíše k náhledům, kde kvalita není důležitá.
Použitím multivláknové technologie a nejlepších programátorských technik SaveSnap zajišťuje okamžitou reakci a rychlost ukládání, nestíhá-li disk, vytvoří se fronta a nedojde tak ke ztrátě informace.

Obrázky lze ukládat do libovolného adresáře pod libovolným názvem, ke kterému bude pak připojeno unikátní číslo. Řada číslování zůstává zachována i po restartu aplikace.
K dispozici je i tvorba dynamického názvu souboru pomocí operátorů \DATE (aktuální datum ve formátu YYYY-MM-DD), \TIME (aktuální čas ve formátu HH;MM;SS) a \N (kde počet "N" znamená řád počítadla).

Klávesa PrintScreen provádí klasické sejmutí celé obrazovky, kombinace Win+PrintScreen sejme pouze aktivní okno či dialog (výřez).
Klávesovou zkratkou Alt+PrintScreen se spouští funkce automatického sejmutí, která provádí opakovaně operaci sejmutí v přednastaveném intervalu. Toto je např. zvláště vhodné na postupnou dokumentaci práce (např. recenze her).

Sejmutý obrázek lze zmenšit v poměrech 1:2, 1:3, 1:4 a 1:5.
Po sejmutí je zobrazován v náhledu hlavního okna, kde je jej možno dvojklikem zobrazit v plném rozlišení, nebo samostatně uložit. Vytváření náhledů lze pro zajištění vyššího výkonu vypnout.

Přídavnou funkcí je plánované sejmutí obrazovky, kdy za přednastaveného data a času lze provést operaci sejmutí do zadaného cíle.

SaveSnap je vyvíjen pro nepřetržitý běh na pozadí, který je indikován ikonkou v oznamovací oblasti, tedy jeho systémové požadavky jsou minimální.
Licence:


Program SaveSnap je FREEWARE. Lze jej tedy libovolně šířit a publikovat.

Produkt spadá pod zákon o autorských právech a duševním vlastnictví (nesmí být publikován pod jinými údaji, prováděny změny, atd.), jehož porušování je v rozporu se zákonem dané země.

© n.v.t. MX-3, 2003-2005|  Poslední aktualizace stránky : 24.11.2014  |  © n.v.t. MX-3, 1992 - 2023  |  Optimalizováno pro IE 5.5 a vyšší, Mozilla, Opera ; rozlišení min. 1024x768 ; 32bit barvy  |